Shnarped's Hockey Bloopers #1 (2013-14 NHL Season)

1742
NHL funny moments
NHL funny moments
NHL funny moments
Hokej v Srdci Evropy - 1.část
Hokej v Srdci Evropy - 1.část
Hokej v Srdci Evropy - 1.část
Hockey Trick Shot Compilation
Hockey Trick Shot Compilation
Hockey Trick Shot Compilation
Návrat Mistrů - Vídeň 2005 ( dokument hokej )
Návrat Mistrů - Vídeň 2005 ( dokument hokej )
Návrat Mistrů - Vídeň 2005 ( dokument hokej )
Jaromír Jágr stále na vrcholu - dokument CT2 - HD video
Jaromír Jágr stále na vrcholu - dokument CT2 - HD video
Jaromír Jágr stále na vrcholu - dokument CT2 - HD video
The Best of Jaromir Jagr [HD]
The Best of Jaromir Jagr [HD]
The Best of Jaromir Jagr [HD]

Komentáře k videu